Дневник на Щастливеца

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Bulgaria
Introduction Софийско гражданско сдружение 'Щастливеца' http://www.placeforfuture.org В “Щастливеца” ни обединява любовта към природата на живота и на човека.Сдружението бе създадено първоначално с идеята да свържем личности от разнородни професионални и обществени сфери в задружни действия по проблеми от първостепенен обществен интерес. Основният ни стремеж днес е изграждане на социални мрежи за практическо образование по гражданско участие, устойчиво развитие и екология в широк смисъл. В настоящия момент в сдружението членуват 22 души, а периодично се приемат и нови членове. "Щастливеца" има над 80 симпатизанти и доброволци и над 20 постоянни партньори в лицето на различни екологични организации, образователни и публични институции и граждански групи. В екипа на кампанията "Място за бъдеще" активно работят между 9 и 12 човека с различен професионален и граждански опит. Университетски кампания за гражданско участие и устойчиво развитие МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ — целта е осъществяване на широк граждански форум в университетска среда и включване на проблематиката на гражданското участие и устойчивото развитие като практическа дейност в учебните програми на различни университетски специалности.