Sanderzism

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Arts
Location paraiso, sa gitna ng bundok at mga tanawin
Introduction Masikap. Mapagmahal sa pamilya.
Interests painting, music, poems, religion, guitar, piano, violin..