" S.I.L."

My blogs

About me

Industry Education
Location Szováta, Maros, Romania
Introduction A szovátai „S. Illyés Lajos" Általános Iskolát több mint 50 éve alapították, mint elemi osztályos tanintézményt, amely a fürdőtelepi Sándor János villában működött 1971-ig. Ebben az évben költözött, akkor már, mint I-VIII osztályos iskola a jelenlegi épületbe, ahol több mint 40 éven át 12 osztályterem, 2 kabinet, könyvtár és kiszolgáló helyiségek biztosították a megfelelő oktatási feltételeket. Az iskolához tornaterem és sportpálya is tartozik. 2011/2012-es tanévtől az „S. Illyés Lajos" Általános Iskolához tartozik az Alsószakadáti Ált. Iskola és Óvoda mellett, a 2 -es számú Napköziotthonos Óvoda és a 3 -as számú Normál Programú Óvoda is. 2013/14 -es tanév végéig az I-II., V-VIII. osztályok délelőtti váltásban jártak iskolába, míg a III-IV. osztályok diákjai számára délután folyt a tanítás, akárcsak az órán kívüli nevelőmunka zöme. 2014 szeptemberétől iskolánk négy új tanteremmel, két kisegítő helységgel és egy új kazánházzal bővült. Így lehetővé vált minden évfolyam számára a délelőtti oktatás.