വാഴക്കോടന്‍ ‍// vazhakodan

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Tourism
Occupation CEO
Location Vazhakode, Thrissur , Keralam , India
Introduction തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ മുള്ളൂര്‍ക്കര പഞ്ചായത്തില്‍ വാഴക്കോട് എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തില്‍ ജനനം! മരണം വായനക്കാരുടെ കയ്യാല്‍ ആവരുത് എന്ന് ആഗ്രഹം!അതിനാല്‍ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ എഴുതാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു! ഹമ്പട ഞാനേ...എന്ന് സ്വന്തം വാഴക്കോടന്‍.
Interests സംഗീതം വളരെയധികം ഇഷ്ട്ടമാണ് , ജനല്‍ സീട്ടിനടുത്തിരുന്നുള്ള യാത്രകള്‍ , സിനിമകള്‍ , നല്ല കോയി ബിരിയാണി , സൌഹൃദങ്ങള്‍ , ഇപ്പോള്‍ ഇത്രയും പോരെ?
Favorite Movies ചാര്‍ളി ചാപ്ലിന്‍ സിനിമകള്‍ , എല്ലാ ഭാഷകളിലുമുള്ള കോമഡി സിനിമകള്‍ , ഫാന്ടസിയല്ലാത്ത ഒരു പിടി നല്ല ചിത്രങ്ങളും.
Favorite Music claassical musics , A.R.Rahmaan's all compositions , Ravindran masters Film songs etc..
Favorite Books ആടുജീവിതം