ฝ้าย

My blogs

About me

Introduction ชื่อนางสาวอัญชลี พุ่มสีนิล ชื่อเล่นฝ้าย เกิดวันที่ 2 มีนาคม 2529 จบชั้นประถมศึกษาปีที่6 จากโรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ คบ.5 คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ฝึกประสบการณ์โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา2