vrutcdhara

My blogs

About me

Introduction Automatic Packet Reporting System (APRS)merupakan salah satu cabang dari radio amatur yang belum diterokai dengan meluas oleh rakan-rakan ham di Malaysia.Dengan kewujudan blog ini diharapkan dapat meningkatkan kefahaman dan seterusnya menjadikan aplikasi ini sebagai sebahagian daripada sistem pengurusan bencana dan tidak hanya untuk tujuan penjejakan kenderaan ataupun aset semata-mata.Diharap dengan adanya kemudahan perkongsian maklumat,rakan-rakan dapat menjadikan platform ini untuk tujuan rujukan dan perbincangan.Disamping itu juga segala aktiviti APRS dapat dikongsi bersama.