Mariah Larsson

My blogs

About me

Gender FEMALE
Introduction Arbetar som lektor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet. Jag har tidigare undervisat på masterprogrammet i sexologi vid Malmö högskola och varit forskarassistent i filmvetenskap vid Stockholms universitet. I den här bloggen rapporterar jag om min pågående forskning och annat som hör till det akademiska livet. På förekommen anledning vill jag påpeka att de gånger jag uttrycker åsikter på den här bloggen är de mina egna.