பெருங்கட்டூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்

My blogs

About me

Introduction பெருங்கட்டூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் , செய்யாறு சுகாதார மாவட்டத்தில் உள்ள 8 முதன்மை ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் ஒன்றாகும் . phcperungattur@gmail.com