ദേവാസുരം

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Technology
Occupation അസി: മാനേജര്‍
Location കണ്ണൂര്‍<->കൊച്ചി<-> ബംഗലൂരു, കേരളം<->കര്‍ണാടക ഇന്റര്‍ സ്റ്റേറ്റ്, India
Introduction ജനനം കണ്ണൂരില്‍...ഇപ്പൊ ജീവിതം കൊച്ചി വഴി ബാങ്ങ്ഗ്ലൂരില്‍ എത്തി നില്‍ക്കുന്നു... ഒരു ഐ ടി കമ്പനിയില്‍ സായിപ്പിനു വേണ്ടി കൂലിപ്പണി ചെയ്യുന്നു
Favorite Music ലൈറ്റ് മലയാളം പാട്ടുകള്‍ ....

Why do you think honeydew is the money melon?

അയ്യേ... ഞാന്‍ ആ ടൈപ്പല്ലാ...