Aleksy Surma- Opowieści rodzinne

My blogs

About me

Links Audio Clip
Introduction Noszę nazwisko Surma a w pamięci przechowuję opowieści mojego ojca Bolesława o swoim życiu i losach dziadka Aleksandra-Powstańca Styczniowego, zesłanego na Syberię. Tam urodził się mój ojciec, który został w wieku 18 lat wysłany na 1 wojnę światową i wrócił z niej bez wzroku. Potem wyjechał na Wołyń. Mimo kalectwa był zwiadowcą oddziału partyzanckiego Maxa. Ja urodziłem się na Wołyniu w 1951 roku. Wołyń to także miejsce kaźni mojego brata Mikołaja i tragicznej śmierci siostry Antoniny Ja opuściłem go w 1957 roku i wraz z rodzicami zamieszkałem w powiecie Chełmskim. Nosząc w pamięci taką spuściznę, zdecydowałem się na zawodową służbę wojskową przez okres 20 lat. Transformacja ustrojowa 1989 roku i możliwości dla przedsiębiorczych osób, skłoniły mnie do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Prowadziłem ją przez kolejne 26 lat. Byłem także trenerem i doradcą zawodowym w rozlicznych projektach unijnych a zebrane doświadczenia wykorzystałem w publikacji „Pomysł-Pieniądze- Przedsiębiorstwo” Aktualnie emeryt ale na tyle dziarski, że jeszcze pracuję w Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Zapraszam do odwiedzania tej strony. Aleksy Surma