Tinc molt mal caure

About me

Gender Male
Introduction Segons el DIEC, 2a ed., pàg. 1977, el Sr. Tinc és: 1) [LC]: Mascle diòrquic de pell fina que freqüenta medis pessimistes amb tendència natural a l'ensopegada vital. 2) [ICI]: Descobridor d'un refrany oriental que no existeix i que assegura que: “Si caus, caus; i si no caus: ja cauràs.” i 3) [RS]: Tant la primera com la segona definició són vàlides perquè tenen un molt mal caure en comú. (Breu taula d'abreviatures: [LC]: Lèxic comú; [ICI]: Informació completament inventada; [RS]: Resum.)