ALBA BARRIO

My blogs

About me

Occupation Estudante
Location Santiago de Compostela, Galiza
Introduction Son alumna de XeografĂ­a rural da Universidade de Santiago de Composela.