പഞ്ചാരകുട്ടന്‍ -malarvadiclub

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Technology
Occupation ഇഞ്ചിനീര്
Location Kottayam, Kerala, India
Introduction എല്ലാരും പറയുന്നു കയ്യിലിരുപ്പു ശരി അല്ലെന്ന്.ഓ ....പിന്നെ ഞാന്‍ എന്നെ കുറിച്ച് എന്നാ കോപ്പ് പറയാനാ.....
Interests പഞ്ചാരയടി, വായിനോട്ടം, എത്തിനോട്ടം, മതിലുചാടല്‍