പഞ്ചമി

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Education
Occupation teacher
Location kollam, keralam, India
Introduction നിറങ്ങള്‍ ഇഷ്ടമാണ് .... വീണമീട്ടാന്‍ കൊതിച്ചിരുന്നു .... ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു .... നല്ലതെന്തും ഉള്‍കൊള്ളാന്‍ വിഷമമില്ല ...
Interests പാട്ട്, ചീട്ടു, വര
Favorite Movies നന്ദനം, തെങ്കാശിപ്പട്ടണം, ....
Favorite Music ഏതും..
Favorite Books ബഷീര്‍, മാധവിക്കുട്ടി