TTP

About me

Gender Male
Industry Business Services
Occupation Thiết Bị Văn Phòng
Location Hồ Chí Minh, Vietnam
Introduction Công ty Trường Thịnh Phát nhà cung cấp sản phẩm thiết bị văn phòng: máy in, máy photocopy, máy quét, máy tính, laptop,... uy tín!
Interests Kinh doanh