Recycle design Återbruk

My blogs

About me

Industry Education
Location Eskilstuna, Södermanland, Sweden
Introduction En ettårig utbildning på Eskilstuna folkhögskola som syftar till att eleverna utvecklar egna säljbara produkter av återvunnet material
Interests Återbruk, design, kafferast
Favorite Movies Home, En obekväm sanning, Wall-E, Vårt dagliga bröd
Favorite Music Håkan Hellström
Favorite Books 100 sätt att rädda världen, Skräp