Jacob

My blogs

About me

Industry Arts
Location Sweden
Introduction ”Noll tolerans - kampen mot graffiti” är en historisk analys av den graffitipolitik som förts i Stockholm mellan 1995 och 2011, och som resulterat i en bok (Verbal förlag, 2012). Den här bloggen används för att publicera material i anslutning till projektet samt för att offentliggöra svåråtkomligt källmaterial som används i undersökningen.