Ellen

My blogs

About me

Location Norway
Introduction This blog is a documentation of the creative process in my master in art & craft. From idè to final product in 2011 Bloggen er en dokumentasjon av min masteroppgave innen kunst og håndverk. Fra idè til ferdig produkt våren 2011. Små hverdagslige anakdoter skal presenteres med digitale illustrasjoner.