Fhlt blog

My blogs

About me

Industry Non-Profit
Location Norway
Introduction FHLT er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker som er hjerte-lungetransplantert eller står på venteliste for en slik operasjon samt deres pårørende. FHLT skal ivareta medlemmenes interesser ved å reise deres problemer til en samfunnsmessig løsning, samt være til støtte og hjelp for det enkelte medlem. En av foreningens fremste oppgaver er å delta i arbeidet for tiltak som kan bedre tilgangen på organer
Interests Hjerte Lunge sykdommer og situasjonen for transplanterte