నేనేవరో మీకు తెలుసా ప్లీజ్ తెల్సుకునే ప్రయత్నం చేయకండి

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Occupation Crime Reporter
Location hyderabad, Andhrapradesh, India
Introduction నేనెవరో తెల్సుకునే ప్రయత్నం చేయకండి వృధా ప్రయాస..?
Interests making friends
Favorite Movies all commedy
Favorite Music melody songs
Favorite Books Chalam Books