Huyết Tử Băng

My blogs

About me

Introduction Ta là Huyết Tử Băng . hôhô . tA lÀm cái này có Hứng viết chuYỆN ThÌ TA VàO VIẾT .. =)) tA kHÁ là điên. TRuyện của ta do ta , Yuki điên , Zu chan . Nếu ai có dự định post ở dau liên Hệ với ta nhé