Lộc Bụt

My blogs

About me

Gender MALE
Occupation Yến Sào, Thiết Bị Nhà Yến Và Chia Sẻ Kiến Thức Về Xây Dựng Nhà Yến.