Atila Girgin

My blogs

About me

Gender Male
Industry Agriculture
Occupation Dr. Ziraat Yüksek Mühendisi
Location Balçova - İzmir, Türkiye
Introduction Doktor, Ziraat Yüksek Mühendisi. Kırklareli ve Çanakkale Topraksu Ekip Başmühendislikleri, Kırklareli ve İzmir-Menemen Bölge Topraksu Araştırma Enstitüleri ve İzmir Menemen Tarımsal Hidroloji ve Eğitim Merkezinde, Toprak ve Su Kaynaklarına yönelik olarak yürüttüğü çalışmalar sonrası Mayıs 2003 de emekli oldu. Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Aşağıdaki özdeyişleri yaşam felsefesinin özünü oluşturur: “ Manevi Mirasım Bilim ve Akıldır !” “ Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır… Zaman süratle ilerliyor, milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkar etmek olur... Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar. “ "Yaşamda en gerçek yol gösterici bilimdir" M. K. ATATÜRK"