Digisam

My blogs

About me

Introduction Digisam är ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Samordningssekretariatet är en av regeringen beslutad verksamhet vid Riksarkivet. Sekretariatet ska stå för kompetensuppbyggnad och kunskapsinhämtning inom digitalsieringsområdet samt samordna digitaliseringsverksamheten vid de statliga kulturarvsmyndigheterna/institutionerna. Sekretariatet ska arbeta för att hela kulturarvsområdet och andra angränsande verksamheter kan delta i det digitala kulturarvsarbetet. Vi som arbetar på sekretariatet är Rolf Källman, verksamhetsledare, Johanna Berg, utredare, Sanja Halling, projektsamordnare och Susanne Danelius, projektsamordnare. På den här sidan hoppas vi att få möta alla er som med synpunkter och engagemang kan hjälpa oss att nå målen för arbetet. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.riksarkivet.se/digisam i det digitala kulturarvsarbetet. Följ oss också på Facebook och Twitter http://www.facebook.com/Digisam.riksarkivet https://twitter.com/#!/digisam_ra