Phan Việt

My blogs

About me

Gender FEMALE
Industry Education
Occupation Phó giáo sư ngành công tác xã hội (Assistant professor of social work)
Location United States
Introduction ghi chép không có tính văn chương về những ngày sống trên nước Mỹ