PKDuong

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Occupation Software Testing Engineer
Location Hồ Chí Minh City, Vietnam
Introduction Trong cuộc sống tôi luôn tìm kiếm sự phát triển, đứng yên nghĩa là lùi. Tôi ghét sự ích kỷ và lòng đố kị, chính nó làm ngăn cản sự phát triển. Tri thức là không bờ bến, điều tôi biết không nghĩa lý gì cả so với điều bạn biết, điều mà bạn biết không có nghĩa gì với điều bạn sẽ biết, và điều mà bạn sẽ biết không có nghĩa gì so với điều hiện có.
Interests Đọc sách, báo, chơi thể thao, xem phim, du lịch, hiện tại đang chuyên tâm nghiên cứu khoa học Tâm linh và Thiên văn..
Favorite Movies Avatar
Favorite Music What a wonderful world
Favorite Books Đạo của Vật Lý