గొల్లపూడి మారుతి రావు

My blogs

About me

Gender MALE
Location Chennai, Tamilnadu, India
Introduction రచయితగా,నటుడిగా, వక్తగా,ప్రయోక్తగా,కాలమిస్టుగా నన్ను అదరించి అభిమానిస్తున్న మీ అందరికీ అభివందనాలు ..!