സാബിദ മുഹമ്മദ്‌ റാഫി

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Industry Education
Occupation ടീച്ചര്‍
Location തൃശൂര്‍, കേരളം, India
Introduction മനംനോക്കി,മാനംനോക്കി.
Interests സ്വപ്നം കാണലും പകര്‍ത്തലും
Favorite Music മഴയെ പെയ്യിക്കുന്ന ... മുളംകാടിനെയുണര്‍ത്തുന്ന.... കാറ്റിന്റെ .. കേട്ടതും..... കേള്‍ക്കാത്തതുമായ എല്ലാ പാട്ടുകളും