میثم بادامچی

My blogs

About me

Introduction فارغ التحصیل دکترای فلسفه سیاسی از دانشگاه لوئیس رم در ایتالیا هستم و بزرگ شده آذربایجان