NGUYÊN THIỆU | 0936599168

My blogs

About me

Gender Male
Industry Advertising
Occupation Kinh doanh
Location Hồ Chí Minh, Tân Phú, Vietnam
Introduction NGUYÊN THIỆU | Vật phẩm nhận diện thương hiệu Website: www.nguyenthieu.com Hotline: 0936599168 Email: nguyenthieukd@gmail.com