Ειρήνη Π

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction Είμαι Μαθηματικός στη Μέση Εκπαίδευση. Μεταξύ των ενδιαφερόντων μου είναι η διδασκαλία με νέες τεχνολογίες και η δημιουργία κατασκευών με χαρτοδιπλωτική.