கிளியனூர் இஸ்மத்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Business Services
Location DUBAI, United Arab Emirates
Links Wishlist
Introduction மதங்களை மறந்த மனிதனைத்தேடி... தன்னை அறிந்த புனிதரை நாடி.....
Interests படிப்பது எழுதுவது
Favorite Music பிறந்தாலும் அதுவே...இறந்தாலும் அதுவே..-பாடலும் பன்னிரென்டு நாளிதே ...பதி பிறந்த நாளிதே மண்ணுயிர்களுக் கெல்லாம் மதி பிறந்த நாளிதே பாடல்
Favorite Books தாகிபிரபம்