Francesc Collado

My blogs

About me

Industry Education
Links Wishlist
Introduction Professor de Biologia i Gelogia a l'IES Bovalar de Castelló. Biòleg (Universitat de València), Enginyer agrícola (Universitat Jaume I de Castelló) i postgrau en Educació Ambiental (Universitat Politècnica de Catalunya).