രാമു

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Architecture
Occupation ഡിസൈനിങ്ങ്‌
Location തൃശ്ശൂര്‍, കേരളം, India
Links Audio Clip
Introduction പലകാലത്ത്‌ പലദേശത്ത്‌ പലവിധ (ഉപ)ജീവനകലകളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടു. ഇപ്പോള്‍ ദുബായില്‍ ജോലിയും യാത്രകളുമായി ജീവിതം.....
Interests യാത്രകള്‍, രാഷ്ടീയം, സൗഹൃദങ്ങള്‍, സംഘാടനം