ကိုစ်ာန္

My blogs

About me

Introduction ေတြ႔မိ ျမင္မိ ၾကံဳေတြ႔သမွ်ေလးေတြကို ခံစားမိလို႔ ေရးထားတာပါ။ အဲဒါေလးေတြကို က်ေနာ္ မွ်ေ၀ တာပါ။ စာဖတ္သူမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မယ္ထင္ မယ့္ စာေပမ်ားႏွင့္ က်ေနာ္မိတ္ေဆြမ်ားရဲ႕ကဗ်ာ မ်ားကိုလည္း တင္ေပးထားပါတယ္။ လာေရာက္ ဖတ္႐ႈတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ။