മനോജ് കാട്ടാമ്പള്ളി

My blogs

About me

Gender MALE
Introduction 2000 മുതല്‍ കവിത എഴുതുന്നു. ഫീച്ചറുകളും,കുറിപ്പുകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.ചെറിയ മരങ്ങളുടെ വേരുകള്‍, ജലാശയത്തിന്റെ കാവല്‍, പ്രണയ മഴ തുടങ്ങിയ പുതുകവിതാ പുസ്തകങ്ങള്‍ എഡിറ്റു ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രാഫിക് ഐലന്റ് സ്വന്തം പുസ്തകം.
Interests വായന, എഴുത്ത്, സിനിമ, ക്രിക്കറ്റ്
Favorite Movies സമാരിറ്റന്‍ ഗേള്‍, ഗജിനി, ROYAL CASINO
Favorite Music മെലഡി
Favorite Books LOVE IN THE TIMES OF COLARA, ആള്‍ക്കൂട്ടം