ജയരാജ്‌മുരുക്കുംപുഴ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Government
Location തിരുവനന്തപുരം, കേരളം, India
Links Wishlist
Introduction മുരുക്കുംപുഴ എന്ന ചെറിയ ഗ്രാമത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയുമായി നിങ്ങളില്‍ ഒരാളായി ഞാനും
Interests cinema music sports politics reading
Favorite Movies jeevitha yadharthyangalumaayi aduthu nilkkunna ella nalla chithrangalum
Favorite Music sangeethathinte bhavam enthu thanne aayaalum ava pakarnnu nalkunna anubhoothi avachyamanu
Favorite Books jeevithathinte mukham sathyamayi varachu kattunna ella bhakshayilumpetta bookkukalum