Eddy

My blogs

About me

Gender Male
Industry Science
Occupation Lektor
Location Lerum, Västa Götaland, Sweden
Introduction Sedan 2011 är jag docent i Etnologi. Flyktlinjer ser jag som ett sätt att betala tillbaka till samhället för den chans jag fått att utbilda mig. Flyktlinjer är en vetenskaplig blogg om kultur, kunskap samt livets och tillvarons komplexitet. Jag ser bloggen som ett forum för utbyte av tankar, reflektioner och förmedling av uppslag till analyser rörande angelägna, allmängiltiga frågor. Respons, kommentarer, undringar och reflektioner tas emot med tacksamhet. Även kritisk respons, för jag hävdar inte att jag sitter inne med sanningen, detta är en undersökande blogg. Tillsammans når man längre än på egen hand. Med Flyktlinjer vill jag ställa kompetenserna som finns i mitt ämne och kunskaperna jag skaffat mig under åren i universitetsvärlden till samhällets förfogande.
Interests Vetenskapsteori, Pedagogik, Bildning, Lärande, Kultur, Intersektionella maktordningar, Textproduktion, Kommunikation, Komplexitet, Filosofi