தென்றல்

My blogs

About me

Location எட்மண்டன், அல்பெர்டா, Canada
Introduction தமிழை விரும்பி கற்று, அதுமூலம் உலகத் தமிழ் சகோதர சகோதரிகளுடன் தகவல் பரிமாற்றத்தை தொடர்வதில் பெரு மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.