Rosen Hinkov

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Chemicals
Occupation химикал:)
Location London - Stara Zagora, United Kingdom
Favorite Movies ще изброя само някой от Българските:-„Двойникът“, „Господин за един ден“, „Царска пиеса“, „Авантаж“, „Мъжки времена“, „Комитски времена“, „Оркестър без име“ и доста други
Favorite Music rock, metal, jazz, classic
Favorite Books автори: Чудомир, Х.Л.Борхес, Й. Йовков, Ф. Достоевски, А. Бърджес, А. Камю, Херодот, Ч. Буковски и т.н.