Vg2 Naturviter

My blogs

About me

Introduction Dette er bloggen til Vg2 naturviterklassen ved Solør videregående Sønsterud. Naturviterlinja er en måte å ta studiekompetanse på for alle som er interessert i natur, miljø og friluftsliv. Her blogger vi om det vi gjør på skolen.