วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม

My blogs

About me

Industry Education
Occupation บริการด้านการศึกษา
Location นครปฐม, นครปฐม, Thailand
Introduction บริหารธุรกิจ บัญชี การจัดการ เทคโนโลยีดิจิตัล การตลาด ช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ สถาปัตย์
Interests เปิดรับสมัคร ปวช. ปวส. บริหารธุรกิจ ช่างอุตสาหกรรม ทั้งภาคเช้า และ ภาคสมทบ