ഷംസീര്‍ melparamba

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Business Services
Location kasaragod, kerala, India
Introduction നമ്മുടെ കണ്ണില്‍ നിന്നുതിര്‍ന്നു വീഴുന്ന ഓരോ കണ്ണുനീര്‍ നീര്‍ തുള്ളികളും വിളിച്ചു പറയുന്നത്,നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ അനുഭവിച്ചു പച്ചയായ ഓരോ യാധാര്തങ്ങലാണ്.എന്‍റെ കണ്ണില്‍ നിന്ന് ഉതിര്‍ന്നു വീണ ഓരോ ജല കണികകളും ഇവിടെ എഴുത്തായി പുനര്‍ജനിക്കുന്നു.അതെ,ഇത് എന്‍റെ കണ്ണുനീര്‍ തുള്ളിയാണ്.!!!!
Interests spots, readining, music, cinema