ஈரோடு கதிர்

My blogs

About me

Gender Male
Location Erode, தமிழ்நாடு, India
Introduction நகரத்து மண்ணில் பாய்ந்த கிராமத்து வேர் (kathir7@gmail.com, 9842786026)
Interests கற்றல், கற்பித்தல், எழுத்து, பயணம், விவசாயம்