ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:

My blogs

About me

Occupation Θέρμανση - Κλιματισμός
Location Αθήνα, Greece
Introduction Πληροφορίες σχετικά με τα είδη θέρμανσης και κλιματισμού που αντιπροσωπεύουμε. Θερμοπομποί Νορβηγίας ADAX, Θερμοπομποί Γερμανίας TECHNOTHERM, Θερμικά Καλώδια Νορβηγίας NEXANS, Θέρμανση Οροφής Γερμανίας ESWA, Σύστημα Κλιματισμού AERFERRISI.