D.Veselinova

My blogs

About me

Gender FEMALE
Location София, Bulgaria
Introduction " Светът е библиотека, а книгите в нея са камъните, листата, тревата, потоците... Научили сме само онова, което изучаващите природата вече знаят, а то е - да усещаме красотата" ... Красотата е навсякъде около нас - само трябва да се вгледаме. Нея я има в слънчевите лъчи прокрадващи се през високите клони на вековни гори или къпещи се в необятни реки. Нея я има в песните на дърветата, разлюляни от северни ветрове, в шумоленето на малки горски поточета или в грохота на падащи води от величествени водопади. Има я, и в нежните капчици роса по зелени поляни, дори в криволичещата горска пътека водеща на някъде...