கூத்தாநல்லூர் ஜின்னா

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Communications or Media
Location கூத்தாநல்லூர், திருவாருர் மாவட்டம், India
Links Audio Clip
Interests எனக்கு தெரிந்த இஸ்லாத்தை தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்திர்க்கு பறப்புவது, சலைக்காமல் சத்தியத்தை எடுத்து சொல்வது, குறையில்லா குராணின் குளப்பெருமை பேசுவது.இதன் மூலம் ஆண் லைன் பி.ஜே என்ற இணையதள பல்கலைகழகத்தின் செய்தியை பரப்புவது.