Shintung

My blogs

About me

Gender FEMALE
Industry Student
Location Mbekasi, Indonesia
Introduction Shinta (bukan) Lutung, blogger yang sempat aktif pada tahun 2008-2009 (walaupun tulisannya tidak bermutu dan tidak jelas) lalu sejak 2010 hiatus dan menghilang (dan sekarang sudah agak-agak lupa caranya mengetik). Sekarang sudah jadi Sarjana Kedokteran.