കിരണ്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Construction
Occupation Engineer
Location Sitra, Bahrain
Introduction മരിക്കാത്ത ഓര്‍മ്മകള്‍ കുറിച്ച് വെക്കാന്‍ ഒരു ഇടം തേടി എത്തിയതാനിവിടെ.
Favorite Books ഞാന്‍ ഇത് വരെ ഒരു പുസ്തകമേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ശ്രീ ബെന്യാമിന്‍ എഴുതിയ "ആട് ജീവിതം"