Xabier González

My blogs

About me

Location Galicia
Introduction O perfil ou a biografía dun apenas é unha efémera ronsel que se dilúe no mar. Nazo cada día con todas as inquietudes e sonos que un poida imaxinar, irreverentemente libre e adicto a todo aquilo que tranquilice a miña insaciable curiosidade. A miña vantaxe é que non nacín para ser eterno, nin célebre, nin famoso, nin imprescindible nin case nada que teña que ver con iso... e iso dáme unha enorme vantaxe porque non sufro de ansiedade.